18 edycja 18 edycja 18 edycja konfrontacje teatralne

Biuro Festiwalowe
E.: konfrontacje@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 19
+48 (81) 466 61 20
F.: +48 (81) 466 61 01
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Kasa
E.: kasa@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 40
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
NIP 712-016-22-69
REGON 000281536
KONTO PEKAO SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

Janusz Opryński
Dyrektor festiwalu
E.: oprynski@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 03
F.: +48 (81) 466 61 01

Marta Keil
Kuratorka
E.: marta.keil@gmail.com
T.: +48 (81) 466 61 19
F.: +48 (81) 466 61 01

Grzegorz Reske
Producent
E.: reske@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 20
F.: +48 (81) 466 61 01

Barbara Sawicka
Producent wykonawczy
E.: sawicka@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 19
F.: +48 (81) 466 61 01

Piotr Szamryk
Kierownik techniczny
E.: technika@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 27
F.: +48 (81) 466 61 01

Ksenia Duńska
Koordynator programu polskiego, transport
E.: ksenia@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 12
F.: +48 (81) 466 61 01

Ewa Molik
Koordynator programu zagranicznego, wolontariat
E.: molik.ewa@gmail.com
T.: +48 (81) 466 61 18
F.: +48 (81) 466 61 01

Gabriela Żuk
Koordynator showcasu lubelskiego, spotkania
E.: gabrielazuk@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 48
F.: +48 (81) 466 61 01

Barbara Szymańska
Kontakt z mediami, promocja festiwalu
E.: info@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 10
F.: +48 (81) 466 61 01

Małgorzata Drozd-Domaciuk
Promocja festiwalu
E.: drozd@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 11
F.: +48 (81) 466 61 01

Dorota Łukasik
Koordynator cyklu „Zagadka Gościnności”, opieka nad stroną internetową
E.: lukasik@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 19
F.: +48 (81) 466 61 01