18 edycja 18 edycja 18 edycja konfrontacje teatralne

Gala wręczenia nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy jest szczególnym wyróżnieniem dla osoby lub instytucji, która działa na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, określonych w Statucie Stowarzyszenia. Poprzez przyznanie Nagrody, raz w roku, chcemy uhonorować osobę lub osoby, których aktywność zawodowa, naukowa czy społeczna odzwierciedla te wartości, którymi żył i kierował się Profesor Zbigniew Hołda w swojej działalności naukowej, publicznej i społecznej.

Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy przyznaje Kapituła Nagrody, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, w następującym składzie:

- red. Małgorzata Bielecka-Hołda
- Tomasz Dostatni OP
- prof. Lech Garlicki
- prof. Grzegorz Janusz
- dr Marzena Ksel
- prof. Krzysztof Marczewski
- prof. Jerzy Migdał
- gen. Paweł Nasiłowski
- Danuta Przywara
- prof. Irena Rzeplińska
- prof. Andrzej Rzepliński
- red. Ewa Siedlecka
- red. Wawrzyniec Smoczyński
- dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka
- prof. Stanisław Waltoś
- prof. Jan Widacki
- prof. Andrzej Zoll

Przewodniczącym Kapituły został wybrany prof. Andrzej Rzepliński.

Podczas Konfrontacji Teatralnych w 20 października 2012 roku pierwszą Laureatką Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy została red. Ewa Milewicz. Serdecznie gratulujemy!

Obok red. Ewy Milewicz  do Nagrody nominowani byli:
- dr Teodor Bulenda
- senator Józef Pinior
- Monika Sznajderman

Tegoroczna edycja Gali odbędzie się w nowej siedzibie Centrum Kultury w Lublinie, statuetkę ponownie zaprojektują więźniowie z Opola Lubelskiego pod kierunkiem Tomasza Bielaka. Wydarzeniem towarzyszącym wręczeniu Nagrody będzie wernisaż wystawy przedmiotów wykonanych przez więźniów z Opola Lubelskiego i Aresztu Śledczego w Lublinie podczas warsztatów prowadzonych przez  Roberta Kuśmirowskiego.